По вопросам предоставления официальных комментариев и информационных материалов обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы:
044 259 40 00, pr@paton.ua

Слідкуйте за нами в соц.мережах

Корпоративний блог

Порошкові дроти для зварювання та наплавлення

19.06.2020

Порошковий дріт - це безперервний електрод, що складається з металевої оболонки і порошкоподібного наповнювача (сердечника). Останній являє собою суміш газоподібних і шлакоутворюючих матеріалів, феросплавів і металевих порошків.

Порошковий дріт має вигляд згорнутої зі сталевої стрічки (20 х 0,2 мм) трубки (для цього використовують стрічку з низьковуглецевої сталі марки 08 КП холодного прокату (м'яка або особливо м'яка), в яку засипана шихта (порошок) з газо- і шлакоутворюючих компонентів, завдяки яким значно поліпшуються зварювальний процес і його результат.

Шихта може мати різний склад, зокрема:

  • рутиловий;
  • рутилово-целюлозний;
  • рутилово-флюоритний;
  • карбонатно-флюоритний;
  • флюоритний (флюорит - це плавиковий шпат СаР2).

Але при цьому вона повинна бути такою, щоб сплав, який вийде після розплавлення оболонки дроту і порошка, та їх затвердіння, мав би хімічний склад і характеристики, що вимагаються від металу шва.

Порошковий дріт застосовується в наступних випадках:

  • для зварювання відкритою дугою;
  • для зварювання під флюсом;
  • для зварювання в захисних газах (у вуглекислому, інертних);
  • для наплавлення з метою створення твердосплавного шару.

Для надання дроту необхідної міцності і захисту від зминання подаючими роликами, при зварюванні та наплавленні його переріз спеціально роблять складним (мал. 1).

Конструкція порошкового дроту:

а-в - прості трубчасті;

г - з одним загином оболонки;

д - з двома загинами оболонки;

е - двошарова.

Дріт простих трубчастих конструкцій (а-в) зазвичай використовують для зварювання в вуглекислому газі. Дріт складних конструкцій - з одним і двома загинами крайок (г, д), а також двошарові (е) застосовуються без додаткового захисту.

Порошкові дроти розрізняють за призначенням, способом захисту металу і складу сердечника. Найбільш широке використання отримали дроти для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей. Останнім часом порошкові дроти знаходять все більше застосування для зварювання легованих сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

За способом захисту порошкові дроти діляться на самозахисні (захист розплавленого металу здійснюється за допомогою складників сердечника дроту) і використанні з додатковим захистом зони зварювання газом або флюсами. Найбільш часто в якості захисного середовища використовують вуглекислий газ.

За складом сердечника, порошкові дроти, що випускаються в даний час промисловістю, поділяються на п'ять типів: рутил-органічні, карбонатно-флюоритні, флюоритні, рутилові і рутил-флюоритні. Назва типу дроту складається з найменування основних складових сердечника. Дроти перших трьох типів застосовують, як правило, без додаткового захисту. Дроти рутилового і рутил-флюоритного типів використовують для зварювання у вуглекислому газі.

Самозахисний дріт. Дріт рутил-органічного типу призначений для зварювання низьковуглецевих сталей. Сердечник його складається в основному з рутилового концентрату і алюмосілікатів (польовий шпат, граніт, слюда і ін.). В якості розкислювача використаний феромарганець, а для газоутворення - органічні матеріали (крохмаль, целюлоза).

Дріт рутил-органічного типу має добрі зварювально-технологічні властивості і в широкому діапазоні напруги дуги забезпечує отримання щільних швів.

Рутил-органічний дріт ПП-АН1, ПП-1ДСК, ПВС-1Л знайшов застосування при виготовленні і монтажі невідповідальних конструкцій у будівництві, машинобудуванні, річковому суднобудуванні тощо.

Дріт карбонатно-флюоритного типу призначений для зварювання відповідальних конструкцій з низьковуглецевих і низьколегованих сталей. Шлакоутворюючу частину сердечника складають флюоритовий і рутиловий концентрати, алюмосилікати і оксиди лужноземельних металів. Як газоутворюючі матеріали використані карбонати кальцію, магнію і натрію. Розкислювачами слугують феромарганець, ферросиліций, ферротитан і ферроалюміній.

Дроти з сердечником, карбонатно-флюорітного типу вимагають ретельного зберігання, не допускається їх зволоження, іржавіння і наявність шару волочильного мастила на поверхні!

Волога і сліди мастила виступають джерелами водню, який в дузі інтенсивно поглинається розплавленим металом. Це є причиною утворення пор і зниження пластичних властивостей металу швів. Видалення вологи і слідів волочильного мастила шляхом прокалювання дроту при температурі 250 °С дозволяє різко знизити вміст водню і зменшити схильність до утворення пористості.

Щоб уникнути утворення пор необхідно очистити поверхню від іржі і забруднень.

Зварювання порошковим дротом карбонатно-флюоритного типу виконують на постійному струмі зворотної полярності при живленні від джерела зварювального струму з жорсткою зовнішньою характеристикою.

Дріт карбонатно-флюоритного типу високовитривалий і допускають застосування великої щільності струму.

У промисловості для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей знайшли широке застосування рутилові дроти марок ПП-АМ8 і ПП-АН-10, і рутил-флюоритні дроти марок ПП-АН4 і ПП-АН9.

Порошкові дроти рутилового типу для зварювання у вуглекислому газі. Зварювання у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу Св-08Г2С поряд з відомими перевагами, котрі зумовили його масове використання, має ряд недоліків. Найважливіші з них – підвищення розбризкування електродного металу і посередній зовнішній вигляд швів при зварюванні дротом діаметром 1,6-2,0 мм в діапазоні найуживаніших зварювальних струмів (340-400 А). У ряді випадків спостерігається недостатня пластичність металу шва.

Застосування порошкового дроту дозволяє усунути ці недоліки. Введення в сердечник дроту шлакоутворюючих складових і розкислювачів в поєднанні з додатковим захистом вуглекислим газом дозволяє добре розкислювати метал зварювальної ванни, інтенсивно обробити його шлаком і знизити вміст в ньому газів і неметалевих включень. При цьому істотно підвищується пластичність металу швів.

При зварюванні порошковим дротом нагрів основного металу менш концентрований, ніж при зварюванні суцільним дротом. Це дає можливість отримати сприятливу форму швів при високих швидкостях плавлення металу. Введенням у сердечник дроту матеріалів, активно впливають на характеристики дуги, досягається висока стабільність дугового процесу і мінімальне розбризкування електродного металу.

У якості шлакоутворюючих матеріалів в сердечник дроту рутилового типу вводять рутиловий концентрат, алюмосілікати і руди. Розкислення металу в основному здійснюється ферромарганцем.

Дріт з  рутиловим сердечником забезпечує добре горіння дуги в широкому діапазоні струмів, відмінне формування швів, мале розбризкування електродного металу. Метал шва і зварні з'єднання, виконані дротами рутилового типу на низьковуглецевих і низьколегованих сталях, відповідають вимогам, що пред'являються до електродів типу Е50А.

Рутиловий дріт застосовують при виготовленні великої номенклатури деталей і вузлів машин, будівельних металлоконструкцій і особливо на тих об'єктах, де до зовнішнього вигляду швів підвищені вимоги. Дріт рутил-флюоритного типу рекомендуються для зварювання особливо відповідальних конструкцій, експлуатованих в складних кліматичних умовах при значних динамічних і знакозмінних навантаженнях.

Застосування порошкових дротів дозволяє значно підвищити продуктивність зварювання. Продуктивність напівавтоматичного зварювання порошковим дротом в 2-4 рази вище, ніж ручним зварювання покритими електродами, і на 10-15% вище, ніж дротом типу Св-08Г2С.

Крім трубчастого порошкового дроту, відповідно до ГОСТ 26467-85 випускають порошкову стрічку, використання якої багаторазово підвищує продуктивність наплавних робіт. Наплавлення і зварювання порошковим дротом може виконуватися під шаром флюсу, у вуглекислому газі або відкритою дугою. Порошковий дріт для зварювання під флюсом складається зі сталевої оболонки і легуючого наповнювача, в якому кількість шлако- і газоутворюючих компонентів скорочено, і застосовується для зварювання та наплавлення високолегованих сталей і сплавів.

Такий дріт маркується буквами ПП із зазначенням сталі, для наплавлення якої вона розроблена. Наприклад, ПП-Х10ВЦ, ПП-Х42ВФ.

Як устаткування для зварювання порошковими дротами використовуються випрямлячі класичного або інверторного типу в комплекті з блоками подачі зі встановленими спеціальними подаючими роликами, що виключають ковзання і деформацію порошкового дроту. Дослідний завод випускає таке обладнання на струмах від 250 до 650 ампер.
Інші публікації
Підготовка зварювальних електродів до зварювання
Підготовка зварювальних електродів до зварювання З усіх зварювальних матеріалів, що випускаються промисловістю, покриті електроди за обсягом застосування займають провідне місце. Ними зварюють понад дві третини металоконструкцій. 2 квітня 2020
Особливості вибору зварювальних інверторів ПАТОН™
Особливості вибору зварювальних інверторів ПАТОН™ Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є.О. Патона випускає великий асортимент професійного зварювального обладнання і матеріалів, які задовольняють потреби як великих промислових підприємств, так і приватних осіб. 19 березня 2020
Вибір зварювального апарату ПАТОН™: класифікація
Вибір зварювального апарату ПАТОН™: класифікація При виборі зварювального інвертора ПАТОН™ виробництва Дослідного заводу зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є.О. Патона, покупці часто задаються питанням про правильну розшифровку назви продукції і тим самим ускладнюється процес підбору необхідного обладнання! 21 лютого 2020
Вiдео
Відеоогляд асортименту зварювальних електродів ПАТОН™
25 серпня 2020
Асортимент інверторних зварювальних апаратів ПАТОН™
22 липня 2020
Зварювання алюмінію напівавтоматами ПАТОН™ (відеоінструкція)
19 березня 2019
Обзор сварочных электродов ПАТОН™ УОНИ 13/55
16 серпня 2018
Завантажити бiльше
Підпишиться на нашу розсилку,
щоб завжди бути в курсі новин Заводу
Закрыть
Откликнуться на вакансию
Формат файла: ZIP, DOC. Размер: до 10мб.
Файл успешно загружен.
Закрити
Запросити ціну, на:
×